AVIS LEGAL:

Aquest web pertany a ASSOCIACIO DE COMERCIANTS DE PUBILLA CASES CAN SERRA amb

CIF: G66064775 seu social a C/. AMADEO VIVES, 1 08906 L’ HOSPITALET DE LLOBREGAT

Telf: 933381509

Email: gcpubillacases@gmail.com

 

PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant el present Avís Legal i d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’empresa avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l’Entitat en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l’empresa. Els usuaris poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: ASSOCIACIO DE COMERCIANTS DE PUBILLA CASES CAN SERRA, a C/. AMADEO VIVES, 1 08906 L’ HOSPITALET DE LLOBREGAT. Incloent còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

 

LLEI APLICABLE

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

Per donar compliment amb l’ establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades de la informació general d’aquest lloc web:

OBJECTE

Aquestes condicions generals (a partir d’ara, les “Condicions Generals”) regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (a partir d’ara “el Portal”) que ASSOCIACIO DE COMERCIANTS DE PUBILLA CASES CAN SERRA, posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l’ Entitat en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació als continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s’hi oposin .

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE EN EL PORTAL

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles, és merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL.

ASSOCIACIO DE COMERCIANTS DE PUBILLA CASES CAN SERRA es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts del web en qualsevol moment, no assumint cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, ASSOCIACIO DE COMERCIANTS DE PUBILLA CASES CAN SERRA es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, podent fer ús de tal facultat sense previ avís.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER ALS USUARIS

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’ entitat, els usuaris s’abstindran d’obtenir o d’intentar obtenir qualsevol tipus de contingut, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies , vídeos, programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis utilitzats per ells, per mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que s’emprin habitualment a aquest efecte en Internet.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda al lloc web de ASSOCIACIO DE COMERCIANTS DE PUBILLA CASES CAN SERRA (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de ASSOCIACIO DE COMERCIANTS DE PUBILLA CASES CAN SERRA constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Per facilitar el seu accés, pot ser que ASSOCIACIO DE COMERCIANTS DE PUBILLA CASES CAN SERRA inclogui vincles a pàgines d’ Internet pertanyents o gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, revisarà i acceptarà vostè les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar. També acceptarà que ASSOCIACIO DE COMERCIANTS DE PUBILLA CASES CAN SERRA no té control algun sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat per cap material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a ASSOCIACIO DE COMERCIANTS DE PUBILLA CASES CAN SERRA no implica que aprovi aquest lloc ni els productes o serveis als quals fa referència.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

L’entitat no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través d’aquest portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’ entitat o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l’ entitat o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

ASSOCIACIO DE COMERCIANTS DE PUBILLA CASES CAN SERRA i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips  són marques protegides ASSOCIACIO DE COMERCIANTS DE PUBILLA CASES CAN SERRA. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.